Gmail Stiki

Prenovljeni Google Mail Stiki

Urejanje stikov

Ena izmed prednosti Googlove pošte je tudi ta, da zna Gmail sam urejati stike in sicer tako, da si zapomni prejemnike, ki smo jim kadarkoli poslali kakšno sporočilo. V praksi to pomeni, da če ste prijatelju poslali pošto, je njegov naslov že shranjen med vašimi stiki. Vendarle pa, če boste želeli imeti stike lepo urejene, boste morali za to sami poskrbeti. Zato se bomo najprej naučili, kako se posamezni stiki dodajajo v seznam stikov, kasneje pa si bomo pogledali še, kako lahko neurejene stike naknadno uredimo.

Dodajanje novega stika v Stike

Na levi strani okna kliknemo na hiperpovezavo Gmail in v meniju izberemo Stiki.

image description

Odpre se nov zavihek.

image description

Če želimo dodati nov stik, kliknemo na gumbu Dodajte nov stik.

image description

Odpre se obrazec, ki je namenjen dodajanju novega stika. V obrazcu izpolnimo polji Dodajte ime in Dodajte e-poštni naslov:.

image description

Obrazec se bo shranil samodejno. S klikom na povezavo Vsi stiki vidimo, da je nov stik uspešno dodan.

Urejanje stikov

Zgodi se, da smo pri vnosu stika naredili napako. V tem primeru kliknemo na Vsi stiki in nato na ime stika. V obrazcu, ki se odpre, popravimo podatke.

image description

Popravkov ni potrebno posebej shranjevati, saj se bodo shranili samodejno.

Brisanje stika

Če želimo katerega izmed stikov izbrisati iz seznama stikov, sledimo naslednjemu postopku.

Nahajamo se v adresarju (povezava Stiki/Vsi stiki). Stik, ki ga želimo izbrisati najprej izberemo, nato pa na gumbu Izbriši izberemo ukaz Izbriši.

image description

Izdelava skupin stikov

Pri uporabi elektronske pošte pogosto pošiljamo sporočilo več prejemnikom naenkrat. Lahko so to prijatelji, družinski člani, člani društev v katere zahajamo itd. Če izbrani skupini pogosto pošiljamo elektronsko pošto, lahko posameznike združimo v skupino in nam kasneje ni potrebno vsakega posebej dodajati v novo sporočilo v rubriko Za:.

Oglejmo si, kako izdelamo skupino prejemnikov elektronske pošte.

Preselimo se v Stike, izberemo mapo Vsi stiki in prejemnike označimo s klikom na kvadratku pred imenom.

image description

Nato izberemo ukaz Spremeni skupine in v meniju Nova skupina.

image description

Odpre se okno za vnos imena nove skupine.

image description

Ko določimo ime skupine in potrdimo, se ime nove skupine pojavi v seznamu pod mapo Vsi stiki. Ko kliknemo na ime skupine, vidimo vse člane skupine.

image description

Sedaj preizkusimo uporabo pripravljene skupine prejemnikov. Odprimo novo poštno sporočilo in v vrstico Za: vnesimo prve črke imena skupine.

image description

V seznamu ponujenih naslovov se pojavi tudi skupina. Ko izberemo ime skupine, se v vrstici Za: pojavijo vsi elektronski naslovi , ki so v skupini zapisani.