Računalniška preglednica – vodenje domačih stroškov

Ste se že spoznali z računalniškim programom Microsoft Excel? Obvladate osnovne veščine pri izračunavanju vrednosti, želite pa si spoznati naprednejše možnosti, ki jih ta program ponuja? Če je tako, obiščite tečaj Računalniška preglednica – 2. del.

Na tečaju bomo ponovili osnovna opravila v računalniških preglednicah (vnašanje podatkov in vrednosti, oblika zapisa števil, premikanje in kopiranje preglednice, oblikovanje podatkov itd.). Nato sledi poglabljanje znanja. Spoznali boste kako se dela s kompleksnejšimi preglednicami, ki lahko zajemajo tudi več kot en sam list. Naučili se bomo preračunavati vrednosti tako na enem listu kot tudi vrednosti, ki niso nujno na istem listu. Ponovili in nadgradili bomo uporabo funkcij ter spoznali absolutne in relativne celice, ki jih uporabljamo v naših preračunih. Vse to in še veliko več bomo prikazali na primeru izračuna domačih stroškov za celotno leto. Če boste po končanem predavanju preglednico shranili in vanjo vnesli vaše podatke o porabi stroškov, boste dobili preračun vaših domačih stroškov.

Vnešene podatke se bomo naučili pregledovati in prikazovati,  razvrščati po kriterijih in prikazovati v obliki grafikonov, saj nam slika pove več kot samo številke. Na koncu bomo izdelek tudi natisnili na papir.

Zahtevano predznanje:

Ob udeležbi tečaja je zaželeno, da računalniško preglednico Microsoft Excel že poznate in jo že uporabljate za delo z enostavnimi tabelami. Seveda pričakujemo, da poznate tudi osnove dela v okolju Windows (delo z okni, odpiranje in zapiranje programov, shranjevanje dokumentov in odpiranje shranjenih dokumentov). V primeru, da programa Microsoft Excel še niste uporabljali, priporočamo, da najprej obiščete tečaj Računalniška preglednica – 1. del, kjer boste pridobili vse potrebno predznanje za to drugo stopnjo tečaja.

Izobraževalna vsebina:

9 šolskih ur predavanj, vaje na praktičnih primerih, učno gradivo s slikami in praktičnimi primeri z rešitvami, tako da boste lahko z njegovo pomočjo kadarkoli zlahka obnovili pridobljeno znanje.