Baze podatkov

Za natančno vsebino usposabljanja nas kontaktirajte; poslali vam jo bomo po elektronski pošti, pogovorili pa se boste lahko tudi s predavateljem.

Access – osnovno uposabljanje18 ur – Usposabljanje je primerno za vse tiste, ki delajo z raznimi kartotekami, evidencami, seznami, jih preurejajo, v njih iščejo podatke pod različnimi pogoji, podatke filtrirajo in v različnih oblikah izpisujejo.

Access – nadaljevalno usposabljanje  – 18 ur – Na nadgradnji osnovnega usposabljanje boste poglobili svoje znanje dela s tabelami, izdelovali zahtevnejša poročila in  poizvedbe nad več tabelami, pri formah za vnos podatkov pa dodajali razne kontrole in omejitve.

Access – poizvedbe – izpopolnjevanje – 4 ure – Usposabljanje je primerno za vse tiste, ki že delajo z raznimi kartotekami, evidencami, seznami, ter v njih preurejajo, iščejo ali analizirajo podatke in bi radi poglobili svoje znanje na področju poizvedb.

Access – izdelava poročil – izpopolnjevanje4 ure – Za vse tiste, ki že delajo z raznimi kartotekami, evidencami, seznami, imajo že osnovno znanje uporabe programa Access ter jih zanima predvsem priprava, oblikovanje in izpis podatkov v obliki poročil, je namenjeno to krajše, ožje specializirano usposabljanje.

Izberite si termin usposabljanja!

Pokličite 01 439 66 00 ,  040 580 802 ali pišite na info@isaznanje.si za podrobno vsebino in svetovanje predavatelja o vključitvi na primerno usposabljanje!