Izpopolnjevalne stopnje

Izpopolnjevalna stopnja 1:

Osvežitev zahtevnejšega oblikovanja besedil in nadgradnja: daljša besedila, izdelava kazal, številčenja strani, vključevanje slik z napisi, izdelava večstolpčnih besedil. Uporaba različnih priročnih možnosti (samopopravki, samobesedilo, sledenje spremembam…). Vključevanje slik, grafičnih elementov in uporaba orodja WordArt.

Računalniške preglednice v Excelu: osvežitev osnov dela in nadgradnja.

Organizacija svojega dela na računalniku: izdelava map shranjevanje dokumentov, premikanje in kopiranje elementov v različne mape, premikanje in kopiranje elementov na USB izmenljivi disk…

Obdelava digitalnih fotografij s programom Picasa. Osnovni popravki in obdelava fotografij. Načini prikazovanja fotografij v elektronski obliki. Pošiljanje slik prijateljem s pomočjo elektronske pošte ter izvoz slik na USB izmenljivi disk.

Delo z internetnim brskalnikom Google Chrome, osvežitev in nadgradnja Googlove pošte (izdelava skupin), predstavitev socialnega omrežja Facebook za druženje s prijatelji.

Izpopolnjevalna stopnja 2:

Digitalna fotografija: krajša osvežitev osnov dela s programom Picasa (prenos fotografij na računalnik, obdelava fotografij, pošiljanje fotografij po elektronski pošti, izvoz fotografij na USB izmenljivi disk…) in nadgradnja (izdelava kolažev in filmov iz digitalnih fotografij, izdelava predstavitev sestavljenih iz digitalnih fotografij s pomočjo programa PowerPoint).

Izdelovanje računalniških predstavitev s pomočjo programa Microsoft PowerPoint (možnosti uporabe, izdelava različnih vrst diapozitivov, različni prehodi med diapozitivi, načrtovanje predstavitve, vključevanje slik in glasbe v predstavitev).

Kratka osvežitev zahtevnejše uporabe interneta s pomočjo internetnega brskalnika Google Chrome, vključno z Bloggerjem in Facebookom.

Praktično delo iz znanja Microsoftove namizne pisarne (vaje za ponovitev celotne snovi iz preteklih let).

Pri odločitvi za program vam bo vsekakor pomagal pogovor z mentorjem, ki vam bo podrobno predstavil vsebino in zahtevan nivo znanja za posamezno stopnjo. Če se vključujete med šolskim letom, vam nudimo en brezplačen poskusni obisk predavanja v izbrani skupini, da boste videli, če je izbrani program primeren.