Preglednice

Programi za delo s preglednicami, kot je na primer Excel, nam omogočajo enostavno, hitro in učinkovito organiziranje številskih podatkov, njihovo preračunavanje, urejanje, izdelavo poizvedb in grafično prikazovanje. Pomagajo vsem, ki imajo opravka z izdelavo različnih kalkulacij, računov, finančnih in drugih številskih poročil, skratka z večjo količino številskih podatkov, na osnovi katerih izdelujejo različne izračune. Ker je to zelo široko področje, smo pripravili več usposabljanj, na katerih boste pridobili tako osnovno znanje dela s preglednicami, kot tudi to znanje nadgradili oziroma se usmerili na bolj ozka, specialistična področja.

Za natančno vsebino usposabljanja nas kontaktirajte; poslali vam jo bomo po elektronski pošti, pogovorili pa se boste lahko tudi s predavateljem.

Excel – delo z enostavnimi preglednicami18 ur – usposabljanje je prva stopnja v uporabi programa Excel. Naučili se boste zgraditi osnovno preglednico, vanjo vnesti podatke, sestaviti formule za njihov preračun, preglednico oblikovati in jo pripraviti za izpis. Številske podatke v preglednici boste prikazali tudi v obliki grafikona.

Excel – izdelava in uporaba zahtevnejših preglednic18 ur – usposabljanje je nadgradnja osnovnega dela s preglednico. Spoznali boste pojma zvezek in stran, nadgradili svoje znanje sestavljanja formul in uporabe funkcij, preglednico in grafikon dodatno oblikovali, delali z zbirko podatkov v preglednici in spoznali povezljivost preglednice v Excelu z drugimi orodji. Svoje delo boste skušali tudi avtomatizirati.

Excel – poslovne analize16 ur – usposabljanje je namenjeno vsem tistim, ki izdelujejo različne analize in poročila in pri tem potrebujejo poznavanje različnih matematičnih, statističnih in finančnih funkcij in zahtevnejših možnosti uporabe preglednice. Naučili se boste delati tudi z zbirko podatkov v preglednici in jih pregledovati s pomočjo vrtilnih tabel.

Excel – izdelava in uporaba vrtilnih tabel4 ure – usposabljanje je primerno za vse, ki potrebujejo različne analize večje količine podatkov. Naučili se boste izdelovati vrtilne tabele in vrtilne grafikone, preurejati podatke, jih filtrirati in organizirati velike preglednice.

Excel – izdelava in uporaba grafikonov4 ure – usposabljanje bo pomagalo vsem tistim, ki želijo večjo količino številskih podatkov zaradi boljše nazornosti prikazati tudi grafično. Izdelane grafikone boste zaradi preglednosti in boljše razumljivosti opremili z različnimi podatki, spoznali pa boste tudi različne načine tiskanja grafikonov.

Izberite svoj termin usposabljanja!

Pokličite 01 439 66 00 ,  040 580 802 ali pišite na info@isaznanje.si za podrobno vsebino in svetovanje predavatelja o vključitvi na primerno usposabljanje!