Urejanje besedil

Znanje urejanja besedil je eno najbolj splošnih računalniških znanj, ki nam pride zelo prav pri vsakodnevni uporabi računalnika. Osnovna pravila, ki veljajo pri urejanju besedil na primer s programom Word, veljajo tudi pri pisanju elektronske pošte ali pri pisanju besedila v grafičnih programih. Če pa večina vašega vsakodnevnega dela predstavlja prav delo z različnimi besedilnimi dokumenti, potem si boste svoje znanje lahko poglobili in nadgradili tudi z usposabljanji, ki pokrivajo ožja specialna področja.

Za natančno vsebino usposabljanja nas kontaktirajte; poslali vam jo bomo po elektronski pošti, pogovorili pa se boste lahko tudi s predavateljem.

Word – urejanje besedil za enostavno pisarniško delo18 ur – usposabljanje je primerno za vse, ki pišejo različna besedila (dopise, pisma, pogodbe, dokumentacije…). Naučili se boste vse od zasnove novega dokumenta, pravil pisanja in oblikovanja, izdelave predlog, do tiskanja in organizacije svojega dela. Za udeležbo na usposabljanju ne pričakujemo posebnega predznanja, je pa to osnovno usposabljanje podlaga za nadaljevanje na višjih stopnjah.

Word – urejanje zahtevnejših dokumentov18 ur – usposabljanje je primerno za vse, ki pišejo različna zahtevnejša besedila, pri katerih osnovno znanje urejevalnika ne zadošča več. Osvojili boste veščine, ki vam bodo pomagale pri hitrem in učinkovitem urejanju dokumentov: nadgradnjo oblikovanja besedila, vključevanje grafike, delo z večdelnimi in večstolpčnimi besedili, izdelavo kazal, pregledovanje in popravljanje besedila (tudi samopopravke), delo z zahtevnejšimi tabelami, izdelavo serijskih pisem in pripravo dokumenta za tiskanje (prelomi strani, številčenje…).

Izbrana poglavja iz Worda – serijsko tiskanje – 4 ure – serijsko tiskanje ali spajanje dokumentov olajša delo vsem tistim, ki razpošiljajo različne dokumente, ki morajo biti personalizirani, torej prilagojeni posamezniku. V dokumentu se lahko spreminja samo naslovnik, lahko pa je dodanih še cela vrsta drugih spremenljivk. Naučili se boste, kako izdelati glavni dokument, vanj vključiti polja s spremenljivkami, kako zbrati podatke za vključevanje in kako dokumenta združiti v serijsko pismo. Način izdelave serijskih pisem boste spoznali na različnih primerih dokumentov.

Izbrana poglavja iz Worda – tiskanje kuvert in nalepk4 ure – usposabljanje je primerno za vse, ki imajo pri svojem delu opravka z razpošiljanjem različne pošte in bi radi to naredili hitreje s pomočjo računalnika. Naučili se boste tiskati nalepke in kuverte tako z uporabo že zbranih podatkov o naslovnikih, kot tudi s sprotnim vpisovanjem, urediti nastavitve glede velikosti kuverte oziroma nalepke, na katero boste izpisovali ter dodati sliko ali grafiko (logotip). Vse naučeno boste praktično preskusili na pripravljenih primerih.

Izbrana poglavja iz Worda – delo z daljšimi dokumenti4 ure – usposabljanje je namenjeno vsem, ki urejajo daljše, večstranske dokumente. Naučili se boste določati nastavitve dokumenta, ga razdeliti na odseke in nato te odseke oblikovati, dodajali boste številčenje strani, izdelali različna kazala, uporabljali sloge in dodajali opombe.

Izberite svoj termin usposabljanja!

Pokličite 01 439 66 00 ,  040 580 802 ali pišite na info@isaznanje.si za podrobno vsebino in svetovanje predavatelja o vključitvi na primerno usposabljanje!