Vodenje projektov

 

Za natančno vsebino usposabljanja nas kontaktirajte; poslali vam jo bomo po elektronski pošti, pogovorili pa se boste lahko tudi s predavateljem.

Microsoft Project – obnovitvena delavnica – 6 ur – Udeleženci bodo na konkretnih primerih ponovili osnove uporabe orodja Microsoft Project in jih nadgradili z znanji, ki so potrebna za učinkovito podporo spremljanju projektov. Delavnica je namenjena vsem, ki so se s programskim orodjem že srečali, vendar ga niso aktivno uporabljali oziroma je od uporabe minilo že dalj časa in bi radi na hiter način ponovili in utrdili svoje znanje.

Microsoft Project – osnovna uporaba orodja za PM20 ur – Udeleženci se bodo naučili uporabe orodja za načrtovanje in spremljanje projektov Microsoft Project, ki omogoča celosten in podroben vpogled v projekte, pravočasne informacije o skladnosti načrtovanega in opravljenega dela, nastalih stroškov, preostalih virov, njihovih obremenitev in razpoložljivosti, stroškov projekta, proračun (dobiček ali izguba)…

Microsoft Project – nadgradnja uporabe orodja za PM20 ur – Udeleženci bodo osvojili napredne tehnike načrtovanja in spremljanja projektov ter izvajanja različnih analiz projekta. Pomembne teme so primerjava med planiranim in izvedbo, različne verzije planiranih stanj (različne stopnje baseline, interim planov), stanje projekta glede na prvotni načrt, konfliktne situacije na projektu in hierarhija projektov.

Projektna šola 70 ur – Usposabljanje bo udeležencem omogočilo razumevanje projektnega vodenja in jih naučilo veščin, ki so potrebne za samostojno in neodvisno vodenje projektov. Projektna šola je kompleksno usposabljanje, namenjeno vsem tistim, ki želijo pridobiti znanja za celovito, samostojno vodenje različnih projektov. Pridobili bodo tehnična znanja, ki so zahtevana na različnih ravneh in odgovornostih projekta. Udeleženci se bodo naučili, kako oblikovati projekte, postavljati realne cilje, kako uporabljati učinkovita orodja za načrtovanje in planiranje virov, kako upravljati s sredstvi in kako uporabljati nadzorne sisteme na projektu. Seznanili se bodo tudi z različnimi metodami in metodologijami projektnega vodenja.

Osnove projektnega vodenja 20 ur – Usposabljanje je namenjeno tako popolnim začetnikom pri vodenju projektov, kot tudi izkušenim vodjem projektov. Predhodno znanje in izkušnje povežemo s strogo in disciplinirano prakso projektnega vodenja. Predavatelj bo teorijo nadgradil s praktičnimi primeri projektnega poslovnega okolja. Udeleženci delajo na vodenih, kot tudi samostojnih vajah. Posamezne razmere se prikazuje v programski opremi za projektni management.

Metodologija prislužene vrednosti (Earned Value Management)16 ur – Metodologija prislužene vrednosti je standard, ki meri napredek projekta, napoveduje realni končni datum projekta, končne stroške ter spremlja spremembe časovnih in stroškovnih odstopanj v celotnem življenjskem ciklu projekta. Ta delavnica omogoča povezovanje novih znanj s predhodnimi izkušnjami  s projektnim vodenjem.

Upravljanje s projektnim tveganjem16 ur – Tveganja se nanašajo na obstoječe ali bodoče okoliščine (spremembe) oziroma pogoje, ki se pojavljajo izven nadzora projektne skupine ter imajo  določen vpliv na projekt. Projektni vodja ali projektna skupina poskuša učinkovito rešiti probleme čim hitreje. Vodja projekta  skuša rešiti morebitne težave, preden se pojavijo in posledično poveča verjetnost za uspeh projekta.  Seminar je namenjen vodjem projektov,  analitikom, linijskemu managementu, projektnim skupinam ter ostalim, ki imajo potrebe  za presojo projektnih tveganj.

Izberite svoj termin usposabljanja!

Pokličite 01 439 66 00 ,  040 580 802 ali pišite na info@isaznanje.si za podrobno vsebino in svetovanje predavatelja o vključitvi na primerno usposabljanje!